Descripció

Disposem d’una amplia gamma de bombes en el nostre parc de lloguer per tal de donar suport a qualsevol empresa que ho necessiti per tal d’efectuar treballs diversos en:

  • Obres de construcció
  • Túnels i infrastructures
  • Dragats d’arena i fangs
  • Bombaments auxiliars
  • Captacions i pous
  • Depuradores

Podem lliurar al nostre client un kit complet de lloguer que inclogui tot el material necessari per fer funcionar la bomba (bomba, quadre elèctric, mànega, enllaços, cable elèctric, canonada de transport….) i tanmateix, durant tota la execució de l’obra podrà contar amb el nostre assessorament tècnic, manteniment i supervisió dels treballs.

També fabriquem pous de drenatge a mida per fer encreuaments de rius:

  • Esgotaments i drenatges
  • Aforaments de pous
  • Transvasaments
  • Aigües residuals / fecals