Descripció

Està formada per un conjunts d’equips mecànic-hidràulics i elèctrics-electrònics que treballant conjuntament fan possible el seu funcionament.

La nostra finalitat es poder realitzar el muntatge i posada en servei de tots aquest elements des de la seva fase inicial de càlcul fins la posada en servei final de la instal·lació.

Que oferim?

Construcció i muntatge dels col·lectors de dipòsit en acer inoxidable

Construcció i muntatge de la caldereria d'aspiració i impulsió de bombes

Sistema de cloració automàtic complet

Quadre elèctric de maniobra i protecció amb variador de freqüència pel control de bombes

Instal·lació elèctrica completa de la sala de bombament

Instal·lació de la instrumentació necessària per als sistemes de mesura i control de l'estació