Descripció

Entre els nostres serveis destaquem el procés de transvasament d'aigües i desinfecció de canonades que permeten subministrar un cabal d’aigua a diferents instal·lacions i localitats senceres.

Que oferim?

Transvasaments d’aigua

Impulsions de dipòsits

Recs per instal·lacions esportives

Proves de pressió i estanqueïtat de canonades

Desinfecció d’instal·lacions

Disseny i execució de xarxes d’abastament