Descripció

Realitzem el dragat de sorres i fangs per a la regeneració de llacunes, balses i estanyols. Oferim un servei ràpid, segur i eficaç per a l'extracció de iots.

Disposem de tot l’equip necessari per a realitzar els treballs en qualsevol moment mitjançant l’extracció i el dragat mecànic o hidràulic.

Que oferim?

Venta o lloguer del sistema de dragat

Experiència de més de 40 anys i professionalitat