Descripció

Realitzem el dragat de sorres i fangs per a la regeneració de ports que permeten millorar la navegabilitat de les infraestructures i de les instal·lacions portuàries.

Disposem de tot l’equip necessari per a realitzar els dragats en qualsevol moment per a realitzar extracció de llots i sorres mitjançant el dragat mecànic o hidràulic.

Que oferim?

Venda o lloguer del sistema de dragat

Experiència de més de 40 anys i professionalitat