Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Subministrament i muntatge d’un equip de bombament fet a mida, format per cinc bombes verticals de 55 Kw, donant un cabal total de 750 m3/h a 90 m.c.a. per abastir d’aigua potable tota la població de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).