Hotel VIPTUR

Subministrament i muntatge de sistema de drenatge i control del nivell freàtic durant la cimentació de la  construcció del Hotel VIPTUR a Santa Susanna (Barcelona), instal.lant 10 bombes d’exhauriment de 10 Kw, canonades, accessoris i pous de drenatge de 2.000 mm d´alçada i 1.000 mm de Ø.