Encreuament del riu Congost

Encreuament del riu Congost al seu pas per Montmeló (Barcelona), instal·lant 9 bombes d’exhauriment de 54 Kw amb pous de drenatge de 4.500 mm d´alçària i 1.500 mm de Ø, mànegues de descàrrega, grups electrògens i tots els accessoris necessaris, per poder canalitzar les instal·lacions de gas natural per sota del riu.