Instal·lacions hidràuliques

Instal·lació d’un grup de pressió format per 6 bombes de 5,5 Kw amb variador de velocitat, instal·lació d’una estació de bombament d’aigües residuals amb 2 bombes de 4 Kw , instal·lació d’un grup electrògen de 10 Kva, instal·lació de 5 bombes submergibles de 5,5 Kw de pou. Instal.lació i programació d’un sistema de telecontrol i monitorització de totes les bombes i equips instal·lats. Treballs realitzats a la localitat de Sant Pere Pescador (Girona)