Instal·lació canonada de fosa dúctil

Instal·lació de 3.500 mts de canonada de fosa dúctil de DN 500 amb els accessoris corresponents, entre els municipis de Tordera i Blanes (Girona).