Instal·lació noves bombes de fangs i polielectròlit

Substitució i reforma de la caldereria en acer inoxidable de 6 bombes de cargol helicoïdal per a fangs i polielectròlit a l’estació depuradora d’aigües residuals a la localitat de Roses (Girona).