Instal·lació d’abastament

Subministrament de materials i instal·lació d’abastament d’aigua amb una distància de 5000 m de canonada de fosa dúctil entre les poblacions de Tordera i Blanes.